Elamakerta » Lahti pyrkii säilyttämään korvaamattomat tammet erilaisin toimenpitein – YLE.

Lahti pyrkii säilyttämään korvaamattomat tammet erilaisin toimenpitein – YLE.

Lahti pyrkii säilyttämään korvaamattomat tammet erilaisin toimenpitein - YLE.

Lahti pyrkii säilyttämään korvaamattomat tammet

Lahti on ottanut tehtäväkseen suojella kaupungin vanhoja tammia, jotka ovat korvaamattoman arvokkaita luonnolle. Kaupunki on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla pyritään estämään näiden historiallisten puiden kaataminen ja vahingoittuminen.

Vanhojen tammiemme merkitys

Lahden vanhat tammet ovat paitsi kaupungin maiseman merkittävä osa, myös tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ne tarjoavat elinympäristön monille eliölajeille, kuten linnuille, hyönteisille ja sammaleille. Lisäksi tammet sitovat hiilidioksidia ja tuottavat happea, mikä edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Toimenpiteet tammien suojelun eteen

Kaupunki on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin suojellakseen tammet. Tämä sisältää muun muassa puuston inventoinnin, jossa kaikki kaupungin tammet on kartoitettu ja niiden kunto arvioitu. Lisäksi kaupunki on asettanut rajoituksia tammien kaatamiselle ja vahingoittamiselle.

Kaupungin asukkaiden rooli

Myös kaupungin asukkailla on tärkeä rooli tammien suojelussa. Heitä kannustetaan ilmoittamaan havaitsemistaan vahingoista tai sairauksista, jotka voivat uhata puiden terveyttä. Lisäksi asukkaita rohkaistaan osallistumaan tammien hoitoon esimerkiksi kastelemalla niitä kuivina kausina.

Artikkelin kirjoittajan lainaus

”Lahti on ottanut merkittävän askeleen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vanhojen tammien suojelu on tärkeää paitsi kaupungin maiseman, myös luonnon hyvinvoinnin kannalta”, toteaa artikkelin kirjoittaja.

Artikkelin kirjoittajan johtopäätös

Artikkelin kirjoittaja päättää: ”Lahden ponnistelut vanhojen tammien suojelussa ovat esimerkillisiä. Ne osoittavat, että kaupungeilla on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.”