Elamakerta » Lahti.fi:n saavutettavuusselosteen tiedot ja yksityiskohdat

Lahti.fi:n saavutettavuusselosteen tiedot ja yksityiskohdat

Lahti.fi:n saavutettavuusselosteen tiedot ja yksityiskohdat

Saavutettavuusseloste – Lahti: Tietoa sivuston käytettävyydestä

Lahti.fi-sivusto on sitoutunut tarjoamaan saavutettavan ja käyttäjäystävällisen verkkopalvelun kaikille käyttäjille. Tämä artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen sivuston saavutettavuusselosteeseen, joka on suunnattu erityisesti yli 21-vuotiaiden käyttäjien tietoon.

## Saavutettavuusselosteen merkitys

Saavutettavuusseloste on dokumentti, joka kuvaa, miten verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset. Selosteessa kerrotaan muun muassa, mitä osia sivustosta ei ole saavutettava ja miten saavutettavuusongelmat on mahdollista ilmoittaa. Lahti.fi-sivuston selosteessa on myös tietoa sivuston teknisestä ylläpidosta ja kehitystyöstä.

## Lahti.fi:n sitoutuminen saavutettavuuteen

Lahti.fi pyrkii jatkuvasti parantamaan sivuston saavutettavuutta ja käyttökokemusta. Sivusto on suunniteltu ja toteutettu niin, että sen sisältö on mahdollisimman saavutettavaa ja helppokäyttöistä kaikille käyttäjille, riippumatta heidän fyysisestä kyvystään tai teknologiasta, jota he käyttävät sivuston selaamiseen.

## Saavutettavuuspuutteiden ilmoittaminen

Jos käyttäjä havaitsee saavutettavuusongelman Lahti.fi-sivustolla, hän voi ilmoittaa siitä sivuston ylläpitäjille. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse tai verkkolomakkeella. Kaikki palautteet otetaan vakavasti ja niitä käytetään sivuston saavutettavuuden parantamiseen.

## Sivuston kirjoittajan kommentti

”Lahti.fi-sivusto pyrkii olemaan mahdollisimman saavutettava ja käyttäjäystävällinen. Käyttäjien palaute on meille arvokasta ja auttaa meitä kehittämään sivustoa entistä paremmaksi.”

## Johtopäätös

Lahti.fi-sivusto on sitoutunut saavutettavuuteen ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sivuston käytettävyyttä. Käyttäjien palaute on tärkeää ja sitä käytetään sivuston kehittämiseen.